logo-nettside1
Vedøy AS utfører vedlikehold med høy kvalitet. Vi sikrer at alt er på stell i forhold til reglement og utseende. Vi sørger for at arbeid blir utført innen rimelig tid og pris. Du skal kunne stole på at vi gjør en profesjonell jobb med å vedlikeholde.